Nieuws

Oproep voor de Opleidingscommissie!

Op maandag 3 december organiseren de studentleden van de Opleidingscommissie de Bijeenkomst Geschiedenis Bachelor voor geschiedenisstudenten. In de VOC-zaal (Bushuis) gaan we als OC met jullie in gesprek over onze bachelor! Op die manier hopen we een idee te krijgen van veelvoorkomende problemen of alom gedeelde meningen. Hoe ervaren de studenten de opleiding en wat zien zij als mogelijke ontwikkelpunten en kansen voor de toekomst? Deze bijeenkomst is belangrijk omdat in 2019 de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) langs komt met een visitatiegroep om de opleiding te beoordelen. Als studenten spelen wij hier ook een rol in, aangezien wij een hoofdstuk mogen wijden aan onze mening over de opleiding. Wij als studentleden van de Opleidingscommissie zijn hier verantwoordelijk voor, maar kunnen dit niet zonder jullie hulp! Wij willen jullie dan ook vragen om de volgende enquete in te vullen en langs te komen op onze bijeenkomst zodat wij jullie meningen mee kunnen nemen in het hoofdstuk! Enquete: https://goo.gl/forms/X4qIlnOt7O7LQuCs1 [1] De bijeenkomst zal plaatsvinden op 3 december in de VOC-zaal van het Bushuis tussen 17:00 en 19:00. Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden.Continue reading