Kroegcollege door Lisa Kattenberg

De Onderwijscommissie Kleio presenteert met gepaste trots een nieuw kroegcollege!

Deze keer zal het kroegcollege gegeven worden door Lisa Kattenberg. Ze is universitair docent vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Spaanse Habsburgse monarchie van de late zestiende tot de vroege zeventiende eeuw. Het afgelopen jaar is zij tevens gepromoveerd met het proefschrift: ‘The power of necessity: Reason of state in the Spanish monarchy, ca. 1590-1650’.

Over de inhoud van het kroegcollege:

‘80 jaar zoeken naar vrede’: doodlopende straatjes uit de Tachtigjarige Oorlog

Van de tentoonstelling in het Rijksmuseum en de nieuwe NTR-serie tot het jaarlijkse vieren van het Leids ontzet: dit najaar staat heel Nederland in het teken van ‘80 jaar oorlog’. Waar je nauwelijks iets over hoort, is dat er vanuit het Spaanse Rijk ook voortdurend werd gezocht naar manieren om de oorlog op een vreedzame manier te beëindigen, en dan niet alleen in de aanloop naar het Twaalfjarig Bestand of de Vrede van Münster. Welke ideeën zaten hier achter? Hoe gingen onderhandelingen in zijn werk, en wat stond er in de weg? In dit college verkennen we de doodlopende straatjes van het zoeken naar vrede tijdens de Tachtigjarige Oorlog. We hebben het over pacifistische Spanjaarden aan het hof van Filips II, moeizame onderhandelingen geplaagd door misverstanden, en onwaarschijnlijke allianties met inheemse strijders uit Chili.

Kom proosten op de onvertelde verhalen en heroïsche mislukkingen uit de geschiedenis van de Opstand!

WAT: Gratis kroegcollege!
WANNEER: 7 november
WAAR: Café Diep
HOE LAAT: 21.15 uur