Kandidaatsbestuur ALV

Dinsdag 26 juni 2018 vindt de nieuwe Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering van Kleio plaats!

Op deze nieuwe ALV kunnen alle leden van Kleio stemmen over het door de sollicitatiecommissie voorgestelde bestuur.
Het huidige bestuur zal de vergadering leiden. Eerst zullen zij onder andere een voorstel doen om het Huishoudelijk Reglement te herzien en uitleg geven over de huidige situatie van het borrelcafé. Hierna zal de Sollicitatiecommissie aan het woord komen en de keuze voor het nieuwe bestuur toelichten. Dan is het aan de aanwezigen om te stemmen over deze sollicitanten als groep. Tot slot is er ruimte voor de leden om aanbevelingen te doen voor het nieuwe bestuur (mocht dat gevormd worden). Deze aanbevelingen dienen ingestuurd te worden vóór maandag 25 juni 2018! Onderwerpen die bijvoorbeeld al aangedragen zijn: hoeveelheid reizen per jaar en Kunstgeschiedenis als onderdeel van de vereniging. Deze onderwerpen zullen kort behandeld worden en vervolgens meegenomen worden door het nieuwe bestuur.

Let op: dit is dus nog niet de Overdrachts-ALV! Deze vindt plaats op 18 september en hier zal het 88ste bestuur afstand doen van haar positie.

De ALV vindt plaats voor de dinsdagborrel en begint om 19:30 (inloop vanaf 19:15) in lokaal 1.05 van het PCH. Daarna zullen we ons gezamenlijk verplaatsen naar café Schuim voor de reguliere borrel.

Tot en met zondag 24 juni kunnen de ingezonden stukken gemaild worden naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.

Hieronder vind je de stukken voor de KB-ALV:

Agenda Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering

Notulen Halfjaarlijkse ALV – 13 februari 2018

HR-wijziging 88ste bestuur KB-ALV

Aanvraag erelidmaatschap Alex

Aanvraag erelidmaatschap Vincent