Stukken ALV

Bij deze de stukken voor de Halfjaarlijkse-ALV die plaatsvindt op 19 februari 2019. De ALV begint om 19:00 (inloop vanaf 18:30) in het PC Hoofthuis lokaal 1.04. Na de Overdrachts-ALV in september zal het 89ste bestuur hun verslag van het afgelopen halfjaar bespreken en hun plannen voor het komende halfjaar presenteren. Dit is het moment voor leden om met elkaar en het bestuur in gesprek te gaan over Kleio.

Agenda Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 89ste bestuur

Notulen Overdrachts-ALV -18 september 2018

Verslag semester I_89ste bestuur

Halfjaarrealisatie 2018-2019

Kunstgeschiedenisverslag

Ingezonden stuk – Alex Beekman