Stukken ALV

Bij deze de stukken voor de Overdrachts-ALV die plaatsvindt op 17 september 2019 in het P.C.Hoofthuis 1.04. Om 19:00 zullen het 89ste en 90ste bestuur van Kleio hun plannen voorleggen en zal het bestuur officieel wisselen.

Stukken kunnen nog ingestuurd worden tot maandag 16 september naar secretaris@kleio-amsterdam.nl

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 17 september 2019

Notulen KB-ALV 25 juni 2019

Verslag semester II

Jaarrealisatie 2018-2019

Beleidsplan 90ste bestuur

Begroting 2019-2020