Halfjaarlijkse ALV

Dinsdag 13 februari 2018 vindt de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Kleio plaats!

Dit is het moment voor alle leden om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat Kleio betreft. Het achtentachtigste bestuur zal onder andere hun verslag van het afgelopen en het aankomende halfjaar bespreken. De plannen van het bestuur worden ter discussie gesteld en er is ruimte voor input van alle leden.

De ALV vindt plaats voor de dinsdagborrel en begint om 18:30 (inloop vanaf 18:00) in lokaal 1.05 van het PCH. Daarna zullen we ons gezamenlijk verplaatsen naar de Havelaar voor de reguliere borrel.

Tot en met vrijdag 9 februari kunnen de ingezonden stukken gemaild worden naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.

Hieronder vind je de stukken voor de Halfjaarlijkse ALV:

Agenda Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 88ste bestuur

Notulen ALV 19-09-2017

Verbeteringen Kleio ALV 2017-2018

5 december 2017 – Bespreking 1 ingezonden stuk

12 december 2017 – Bespreking 2 ingezonden stuk

Verslag semester I

Realisatie 2017-2018.xlsb

Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement 88ste bestuur