Alcoholbeleid

De Universiteit van Amsterdam (UvA) streeft naar een gezonde, sociaal-veilige en inclusieve omgeving. Als onderdeel van de UvA erkent Kleio deze doelen, opgesteld door de UvA.

Het alcoholbeleid dat Kleio nastreeft is opgesteld aan de hand van het alcoholbeleid opgesteld door de UvA (te vinden via deze link).

Met het invoeren van dit alcoholbeleid wil Kleio de focus veranderen van de huidige sociale norm waarin alcoholgebruik vanzelfsprekend is. Met het alcoholbeleid is iedereen, het bestuur, leden en oud-leden, verantwoordelijk voor hun gedrag wat betreft alcoholgebruik en kan alcoholmisbruik worden tegengegaan. Het alcoholbeleid dat Kleio aanhoudt tijdens haar reizen, activiteiten en borrels is te vinden via onderstaande link.

Alcoholbeleid Studievereniging Kleio

Alle leden van Kleio en personen die aanwezig zijn op door Kleio georganiseerde activiteiten, reizen en borrels dienen akkoord te gaan met bovenstaande alcoholbeleid.