Coronavirus Update

Lieve Kleioten,

Skype blijkt voor vergaderingen fantastisch te werken. We snappen niet waarom we niet eerder op dit medium zijn overgestapt afgelopen halfjaar, had ons zeer veel heen-en-weerfietsen gescheeld 
Tijdens deze vergadering zijn wij tot het besluit gekomen dat tot nader order alle aankomende fysieke activiteiten van Kleio afgelast zijn, Grote Reis uitgezonderd. Over de studiereis zijn wij nog steeds in overleg met de Reiscommissie. De commissie is druk bezig met het vergaren van alle informatie.
Verder willen we graag een bericht namens de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen met jullie delen. De gebouwen van de UvA blijven open voor printen en studenten zonder computer of internet. Wanneer er teveel mensen zullen komen, gaan deze dicht. Dus als het kan blijf thuis! Er zal een bericht vanuit de faculteit komen en er blijven updates komen op de website van de UvA. Verder wordt er voor gezorgd dat de computer lokalen op PC hoofthuis open zullen gaan zodat studenten zonder laptop een plaats hebben waar ze kunnen studeren.
Vandaag heeft iedereen ook een mail ontvangen over blok vijf. De vakken in dit blok zullen online gegeven worden. Voor verdere informatie en vorderingen kun je uva.nl/coronavirus in de gaten houden.

Pas goed op jezelf en als je vragen hebt horen wij het graag!

Liefs,

Het 90ste bestuur