Declaraties

Heb je uit eigen portemonnee iets betaald wat vergoed moet worden door Kleio? Vul dit formulier dan volledig in en zorg ervoor dat je een scan/foto van de kassabon/factuur o.v.v. ”Declaratie + Voor- en Achternaam + Activiteit” opstuurt naar: penningmeester@kleio-amsterdam.nl

Declaratieformulier