Gedragscode

Binnen studievereniging Kleio hanteren wij een gedragscode. Deze gedragscode is opgesteld zodat er een eenduidige communicatie is over (on)gewenst gedrag binnen de studievereniging.

Iedereen die betrokken is bij Studievereniging Kleio dient zich te houden aan deze gedragscode.

De gedragscode is te vinden via onderstaande link.

Gedragscode Studievereniging Kleio