Kandidaatsbestuur ALV 2.0 + Stukken ALV

KANDIDAATSBESTUUR ALGEMENE LEDENVERGADERING 2.0

Woensdag 8 juli zal KB-ALV 2 plaatsvinden. Momenteel bestaat het Kandidaatsbestuur uit twee leden, om ingestemd te kunnen worden moet het bestuur minimaal een derde persoon hebben. Tijdens de vorige KB-ALV op 25 juni gingen wij in gesprek over een vervolgstap in de zoektocht naar een nieuw bestuur.
Naar aanleiding van die ALV heeft de Sollicitatiecommissie richtlijnen opgesteld voor het komende bestuur. Dit zal tijdens de ALV besproken worden en hopelijk kan de commissie het 91ste kandidaatsbestuur presenteren. Verder is deze ALV het moment om met elkaar en het bestuur in gesprek te gaan.

De ALV vindt wederom plaats op Zoom om 20:00 uur. Hiervoor zullen wij de dag van de ALV een link plaatsen in het Facebook evenement, op de website en de Instagram pagina. Ondanks dat een ALV via zoom niet ideaal is, hopen wij jullie allemaal te zien omdat er een stemming plaats kan vinden en wij jullie input zeer waarderen.

Dinsdag 30 juni worden de brief van de Sollicitatiecommissie en de agenda op de sociale media en website geplaatst. De notulen van de vorige KB-ALV worden uiterlijk zondag 5 juli online gezet. Voor vragen, aanmerkingen of ingezonden stukken kunnen jullie altijd mailen naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.

De stukken zijn hieronder te vinden:

Agenda Kandidaatsbestuur ALV 2.0

Brief 2 Sollicitatiecommissie 2020

Notulen KB-ALV 90ste bestuur

WAT: Kandidaatsbestuur ALV 2
WAAR: Zoom
HOE LAAT: 20:00 uur inloop, 20:15 uur beginnen
WIE: alle leden van Kleio
WAAROM: je liefde voor Kleio (wederom geen gratis bier helaas)