Kandidaatsbestuur ALV

KANDIDAATSBESTUUR ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 25 juni is het alweer tijd voor de KB-ALV van dit studiejaar. Het huidige bestuur zal eerst enkele punten behandelen van het afgelopen jaar. Hierna vertelt de Sollicitatiecommissie over de bestuurssollicitatieperiode. Helaas is het de Sollicitatiecommissie niet gelukt om een nieuw kandidaatsbestuur samen te stellen, omdat er te weinig gegadigden waren. Graag openen wij daarom hierover het gesprek met jullie. Verder is deze ALV het moment om met elkaar en het bestuur in gesprek te gaan.

De ALV vindt, geheel coronaproof, plaats op Zoom om 20:00 uur. Hiervoor zullen wij de dag van de ALV een link plaatsen in het Facebook evenement en op de Instagram pagina. We weten dat een ALV via zoom niet ideaal is, toch hopen wij jullie allemaal te zien omdat er gestemd kan worden en wij ook jullie input kunnen horen. Juist in deze tijd is het belangrijk om met elkaar verbonden te blijven, en de ALV is hier dé kans voor.

Donderdag 18 juni zullen de officiële ALV-stukken op de website worden geplaatst. Voor vragen, aanmerkingen of ingezonden stukken kunnen jullie altijd mailen naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.

WAT: Kandidaatsbestuur ALV
WAAR: Zoom: https://zoom.us/j/8719675697?pwd=MU1zViszeHAzY2hLOWhKSTBoRkcwUT09
HOE LAAT: 20:00 uur inloop, 20:15 uur beginnen
WIE: alle leden van Kleio
WAAROM: je liefde voor Kleio (helaas dit keer geen gratis bier)