Stukken ALV

Bij deze de stukken voor de Kandidaatsbestuur-ALV die plaatsvindt op 25 juni 2019. De ALV begint om 19:30 (inloop vanaf 19:15) in het PC Hoofthuis lokaal 1.04. Op deze ALV kunnen alle leden van Kleio stemmen over het door de Sollicitatiecommissie voorgestelde kandidaatsbestuur! Daarnaast zal er een voorstel worden gedaan voor een toevoeging aan het Huishoudelijk Reglement. Ook zal er nog een keer worden stilgestaan bij de plaats van Kunstgeschiedenis bij Kleio en zal er gestemd worden over het behouden of afschaffen van de studie als onderdeel van Kleio.

Tot slot is er ruimte voor de leden om aanbevelingen te doen voor het nieuwe bestuur (mocht dat gevormd worden). Deze aanbevelingen dienen ingestuurd te worden vóór maandag 24 juni 2019! Deze onderwerpen zullen kort behandeld worden en vervolgens meegenomen worden door het nieuwe bestuur. Let op: dit is dus nog niet de Overdrachts-ALV!

Tot en met maandag 24 juni kunnen de ingezonden stukken gemaild worden naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.

Hieronder vind je de stukken voor de KB-ALV:

Agenda Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering

Notulen Halfjaarlijkse ALV – 19 februari 2019

Statement Commissaris Intern

HR-wijziging 89ste bestuur KB-ALV

Kunstgeschiedenisverslag

Begroting statutenwijziging

Statutenwijziging 89ste bestuur KB- ALV