Stukken ALV

Op donderdag 25 juni vindt de KB-ALV om 20:00 plaats via Zoom. Bij deze ALV zullen enkele punten door het huidige bestuur behandeld worden van het afgelopen jaar. Daarnaast zal de Sollicitatiecommissie vertellen over de bestuurssollicitatieperiode. Het is hen helaas niet gelukt om een nieuw bestuur samen te stellen, omdat er te weinig gegadigden waren. Graag openen wij daarom hierover een gesprek met jullie. Hieronder vind je de stukken.
Voor vragen, aanmerkingen of ingezonden stukken kunnen jullie altijd mailen naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.

Agenda Kandidaatsbestuur ALV 90ste bestuur

Notulen Halfjaarlijkse ALV 25 februari 2020

Voorstel HR-Wijziging Artikel 22 Contributiesysteem

Brief Sollicitatiecommissie 2020