Stukken Halfjaarlijkse ALV

Lieve allemaal,

We zijn alweer over de helft van dit collegejaar, wat betekent dat het tijd is voor de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ALV blikken we terug op het afgelopen semester en kijken we alvast vooruit naar wat er het komende half jaar op de planning staat. Tijdens deze ALV zullen ook een aantal HR-wijzigingen aan bod komen. Dit is dus het moment om je stem te laten horen en om je mening te geven over hoe het gaat met Kleio.

De ALV vindt plaats op dinsdag 20 februari in lokaal 1.05 van het P.C. Hoofthuis. De inloop is vanaf 18:30, waarna de ALV om 19:00 zal beginnen. Na de ALV zullen we verplaatsen naar Café Diep voor onze wekelijkse borrel. Ingezonden stukken kunnen nog tot en met 18 februari worden gemaild naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.

Hopelijk zien we jullie dan!

Agenda Halfjaarlijkse ALV 94ste Bestuur

Notulen Overdrachts-ALV – 10-10-2023

Verslag Semester I 94ste Bestuur Kleio

Halfjaarrealisatie 2023-2024

Voorstel HR-Wijziging Artikel 23 Contributiesysteem

Voorstel HR-Wijziging Artikel 31 Erelidmaatschap