Ongewenst gedrag binnen Kleio

Kleio staat voor een veilige omgeving voor haar leden en oud-leden. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, vinden we onaanvaardbaar. Het uitgangspunt is dat we elkaar respectvol behandelen, ongeacht herkomst, godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur, handicap, rol of functie.

Binnen de vereniging hebben wij een gedragscode aangesteld waar elk lid zich aan dient te houden.

Hoewel Kleio er alles aan doet om het te voorkomen kan het zijn dat je binnen de vereniging last hebt van ongewenst gedrag. Als bestuur betreuren wij dit ten zeerste en wij willen er daarom alles aan doen op dit op te lossen.

Allereerst kun je altijd naar het bestuur toe komen. Het hele bestuur binnen Kleio fungeert als vertrouwenspersoon zodat er hopelijk altijd iemand is bij wie jij je verhaal kwijt wil en kan. Je kunt ons bereiken door op ons af te stappen bij een activiteit, ons te appen of een mail te sturen naar onderstaande adressen.

Voorzitter: voorzitter@kleio-amsterdam.nl

Secretaris: secretaris@kleio-amsterdam.nl 

Penningmeester: penningmeester@kleio-amsterdam.nl

Commissaris Intern: commissarisintern@kleio-amsterdam.nl

Commissaris Extern: commissarisextern@kleio-amsterdam.nl 

 

Het kan  zijn dat jij een klacht of opmerking anoniem wilt melden. Dat kan via dit formulier. Jouw klacht of opmerking komt dan via dit formulier bij het bestuur van Kleio terecht. Wij zullen deze gelijk in behandeling nemen en kijken of wij iets kunnen aanpassen of veranderen.

Het kan ook zo zijn dat je niet bij het Kleio bestuur terecht wilt of kan.

Binnen Kleio bestaat de Raad van Advies. Dit is een orgaan bestaande uit oud-bestuursleden die het zittend bestuur gedurende het jaar voorzien van advies. Daarnaast is dit orgaan er om te ondersteunen wanneer leden van studievereniging Kleio er niet uitkomen met het zittend bestuur. Contact met de Raad van Advies kan via het volgende mailadres: raadvanadvies@kleio-amsterdam.nl 

Doordat Kleio onderdeel is van de Universiteit van Amsterdam (UvA) willen we je dan graag doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van de UvA. Je kunt op de website zelf kiezen met welke van de vertrouwenspersonen je contact opneemt. Deze persoon hoeft niet bij jouw faculteit te werken.

Een vertrouwenspersoon biedt je steun als je te maken hebt met studiegerelateerd ongewenst gedrag en helpt je bij het zoeken naar een manier om het te stoppen of te voorkomen dat de situatie verergert. Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon je door naar professionele hulpverleners.

Dit is de website van de UvA waar je kunt kijken voor een vertrouwenspersoon.

Daarnaast zijn er andere plekken waar je bij de UvA terecht kan wanneer je te maken hebt met ongewenst gedrag, binnen de studie of bij de studievereniging. Deze kun je vinden via deze pagina.