Voorwaarden contributiesysteem

Voorwaarden contributiesysteem Kleio

  • Om lid te worden van Studievereniging Kleio moet u ingeschreven staan bij een Nederlandse universiteit en aan de hand van een studentnummer kunnen aantonen dat u studeert.
  • Als bachelorstudent betaalt u eenmalig een bedrag van €25,- contributie voor het eerste jaar. Daarna zult u jaarlijks €10,- betalen tot wederopzegging.
  • Als masterstudent betaalt u jaarlijks een bedrag van €10,- contributie tot wederopzegging.
  • Het desbetreffende bedrag zal middels een automatische incasso per jaar worden geïnd. Wanneer u zich inschrijft vóór 1 oktober van het desbetreffende studiejaar zal het bedrag op 1 november van dat kalenderjaar worden geïnd. Wanneer u zich inschrijft na 1 oktober, zal het bedrag via automatische incasso op 1 juni van het volgende kalenderjaar worden geïnd. U geldt dan wel al als Kleio-lid voor het desbetreffende studiejaar, ook al wordt het contributiegeld dus pas later geïnd.
  • Via de machtiging op het Word-Lid-formulier geeft u toestemming aan Studievereniging Kleio, Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en uw bank om doorlopend de desbetreffende bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Studievereniging Kleio, Amsterdam.
  • Na het verzenden van het Word-Lid-formulier ontvangt u van Kleio een bevestigingsmail, inclusief kopie van uw machtiging tot automatische incasso. Vanaf dit moment staat u officieel op de ledenlijst van Kleio en zal het geld geïncasseerd gaan worden.
  • De machtiging die u afsluit door het Word-Lid-formulier te verzenden is 36 maanden geldig, vanaf het moment dat u uw bevestigingsmail (inclusief kopie van de machtiging) ontvangen heeft. Na de termijn van 36 maanden zult u opnieuw gevraagd worden een machtiging in te vullen, indien gewenst.
  • Als u binnen de termijn van 36 maanden uw lidmaatschap wenst op te zeggen, kunt u dit doen door een mail te sturen naar secretaris@kleio-amsterdam.nl onder vermelding van ‘Opzeggen lidmaatschap Kleio’. Vermeld in de email uw voor- en achternaam en studentnummer. Dit kan tot 31 augustus van het desbetreffende studiejaar. Indien u zich niet afmeldt voor 31 augustus, zal de incasso stilzwijgend verlengd worden tot u de 36 maanden bereikt heeft. 
  • Als u het niet eens bent met de incasso, kunt u uw geld binnen 8 weken zonder opgaaf van redenen storneren. Echter, in het geval van storneren wordt u direct uit het ledenbestand verwijderd, tenzij hierover anders gecorrespondeerd is met Studievereniging Kleio via secretaris@kleio-amsterdam.nl