Carlijn Verweij

Naam: Carlijn Verweij

Leeftijd: 21

Studie: Geschiedenis

Studiejaar: 3e

Bestuursfunctie: Voorzitter

Commissie(s): De Reiscommissie


Bijnaam: Karlijjjjjjjnnnn

Favoriete vak: Wereldgeschiedenis van het communisme

Favoriete tijdvak: Nieuwste geschiedenis

Favoriete docent: Clé Lesger

Favoriete historische figuur: Een jonge Stalin

Beste historische film: First they killed my father

Leukste Kleio-activiteit: Grote Reis en Ballet met de Kucie

Wat wil je later worden? Talkhost

Levensmotto: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

Lievelingsdrankje: Bier

Slechte eigenschap: Directheid

Favoriete spelletje: Hallie Galli