Stukken KB-ALV

Bij deze de stukken voor de Kandidaatsbestuur-ALV die plaatsvindt op 15 juni 2021. De ALV begint om 16:00 in Oudemanhuispoort lokaal D0.08. Als je deze ALV fysiek bij wilt wonen, is aanmelden verplicht. Klik hier om je aan te melden voor deze fysieke ALV!  Voor leden die er niet fysiek bij willen of kunnen zijn, is er een online alternatief. Op deze ALV kunnen alle leden van Kleio stemmen over het door de Sollicitatiecommissie voorgestelde kandidaatsbestuur!
Ingezonden stukken kunnen worden verstuur naar voorzitter@kleio-amsterdam.nl vóór vrijdag 11 juni 23:59 uur.
Hieronder zijn de stukken te lezen. Vragen of opmerkingen kunnen worden verstuur naar secretaris@kleio-amsterdam.nl.

Agenda Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering 15-06-2021

Notulen-Halfjaarlijkse-ALV-16-februari-2021