Stukken Overdrachts-ALV

Op woensdag 13 oktober vindt de Overdrachts-ALV plaats in het P.C. Hoofthuis, zaal 1.04. De inloop is vanaf 19:00 uur en kom op tijd, want stipt om 19:10 beginnen we met de ALV. Het 91ste bestuur van Kleio treedt officieel af en het 92ste kandidaatsbestuur volgt hen op. Tijdens de Overdrachts-ALV presenteert het 91ste bestuur hun verslag van het tweede semester en zal het 92ste bestuur hun beleidsplan presenteren. We zullen na de ALV borrelen in Café van Zuylen (Torensteeg 8)!

Hieronder zijn alle stukken voor de Overdrachts-ALV te vinden. Ingezonden stukken kunnen gemaild worden naar voorzitter@kleio-amsterdam.nl tot zondag 10 oktober 23:59.

Agenda Overdrachts ALV 13-10-2021

Notulen Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering 15-06-2021

Ingezonden Stuk Overdrachts-ALV 13-10-2021

Verslag semester II 91ste bestuur

Jaarrealisatie 2020-2021

Beleidsplan 92ste bestuur

Begroting 2021-2022