Stukken KB-ALV

Bij deze de stukken voor de Kandidaatsbestuur-ALV die plaatsvindt op 21 juni 2022. Op deze ALV kunnen alle leden van Kleio stemmen over het door de Sollicitatiecommissie voorgestelde kandidaatsbestuur! Ingezonden stukken kunnen gestuurd worden naar voorzitter@kleio-amsterdam.nl De deadline voor de ingezonden stukken is vrijdag 17 juni 23:59. Voor vragen of aanmerkingen kunnen jullie altijd mailen naar: secretaris@kleio-amsterdam.nl. De KB-ALV zal om 19.30 plaatsvinden in PC. Hoofthuis lokaal 1.04.

Agenda Kandidaatsbestuur Algemene Ledenvergadering 21 juni 2022

Ingezonden stuk KB ALV 21 juni 2022

Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 22 februari 2022