Stukken Overdrachts-ALV

Volgende week dinsdag is het zover! Het 92ste bestuur van Kleio treedt officieel af en het 93ste kandidaatsbestuur volgt hen op. De ALV vindt plaats in het P.C. Hoofthuis, zaal 1.05. De inloop is vanaf 19:00 uur en kom op tijd, want stipt om 19:10 beginnen we met de ALV. Tijdens de Overdrachts-ALV presenteert het 92ste bestuur hun verslag van het tweede semester en zal het 93ste bestuur hun beleidsplan presenteren. Verder is de ALV het moment om met elkaar in gesprek te gaan over de vereniging. We zullen na de ALV borrelen in Café Diep (Nieuwezijds Voorburgwal 256-HS)! 

Hieronder zijn alle stukken voor de Overdrachts-ALV te vinden. Ingezonden stukken kunnen gemaild worden naar voorzitter@kleio-amsterdam.nl tot zondag 25 september 23:59. 

Agenda Overdrachts ALV 27-09-2022

Notulen Kandidaatsbestuur ALV 21-07-2022

Verslag semester II – 92ste bestuur 

Jaarrealisatie 2021-2022 

Beleidsplan 93ste bestuur

Begroting 2022-2023